Upravit stránku

Umělý hnědý korund A96

Abrazivní - tryskací - pískovací materiál

Umělý hnědý korund A96 je vyráběn z kusoviny, získané z blokových pecí (Higgins), při kontrolované tavbě bauxitu o teplotě cca 1800 ˚C a pomalém ochlazování. Dobře rostlé krystaly dávají tomuto materiálu houževnatost a pevnost. Zrno má kubický tvar a stabilní sypnou hmotnost. Povrchová prašnost je odstraněna praním zrn ve vodě. Tím je dosaženo čistého povrchu jedno-tlivých zrn, dobré smáčivosti a také dobrých pracovních podmínek při zpracování.

Využití:

Umělý hnědý korund je velice tvrdé ostrohranné abrazivo vhodné na tryskání v tlakových i injektorových kabinách či komorách vybavených recyklací abraziva. Dále se používá na volné broušení a všechny druhy výrobků s pojivem pryskyřičným nebo gumovým. V řezacích a brousicích kotoučích je vhodný pro opracování nástrojových, legovaných i běžných ocelí, litiny aj. materiálů.

Třídění:

Zrnitosti v rozmezí F10 – F220 jsou tříděny na sítových třídičkách, mikrozrna F230 - F1200 jsou vyráběna sedimentací ve vodě. Třídění je prováděno v souladu s normou FEPA, Standard 42 GB 1984 R 1993.

Chemické složení a fyzikální data:

Al2O3Fe2O3SiO2TiO2CaOMgO
 95,5%<0.3%< 1.4%1,5-3.0< 0,4< 0,5

Tvrdost: cca 9 Mohs

Sypná hmotnost: 1,9 – 1,6 g / cm3 ( dle zrnitosti )

Volné Fe: max. 0,01 %