Upravit stránku
Přírodní granát je tryskací materiál pro tryskání stlačeným vzduchem, vhodný pro použití nejen v mobilních tryskačích, ale i v tryskacích kabinách. Jedná se o přírodní, 100% ekologickou surovinu. Díky mnoha dostupným granulometrickým variantám je využitelný pro širokou škálu aplikací – tryskání, specielní čištění za sucha i za mokra, řezání vodním paprskem. Přírodní granát je charakteristický relativně vysokou tvrdostí (7,5 – 8 Mohs) a pevností, velmi nízkou drobivostí a vysokou relativní hmotností. Všechny tyto vlastnosti a částečně ostrohranná struktura krystalů zajišťují relativně bezprašný proces tryskání. Volba zrnitosti a ovládání pracovního tlaku umožňuje výborné řízení operace a dosažení dokonale stejnoměrné drsnosti povrchu. Je tak snadno zajištěno splnění třídy SA3 normy pro tryskání. Díky vysoké pevnosti a nízké drobivosti lze granát několikrát opakovaně použít, což při tryskání a čištění snižuje náklady na spotřebovávaný materiál. Přírodní granát neabsorbuje vlhkost, takže jeho skladování i používání je velmi jednoduché. Přírodní granát jako inertní materiál pro tryskání není nebezpečný, proto se svými parametry pohybuje hluboko pod maximálními přípustnými hodnotami pro krystalický křemík, toxické a rakovinotvorné složky, které jsou stanoveny normami na ochranu životního prostředí. Je tak zajištěno bezpečné a čisté pracovní prostředí. Díky tomu, že tryskání probíhá s nižším tlakem, je výrazně snížena i hlučnost.

Využití:
Přírodní granát (Garnet) se využívá zejména pro tryskání v mobilních tlakových tryskačích, ale i v kabinách s recyklací abraziva, také pro specielní čištění za sucha i za mokra, řezání vodním paprskem, jako přísada do podlah (protiskluzová úprava),………

  • agresivní čištění železa, odstraňování tlustých vrstev rzi a barvy
  • čištění železných odlitků
  • u mramoru dosažení finálního starobylého vzhledu
  • čištění cihel, kamene, dlažby, betonu, dřeva
  • čištění trupů lodí od usazenin a nánosů
  • tryskání skla a zrcadel

Třídění:

Třídění přírodního granátu je dle normy Mesh (#) v následujících zrnitostech.

Mesh#12/24#20/40#30/60#80#120#220#325

 

Chemické složení a fyzikální data:

FeOSiO2Al2O3TiO2CaOFe2O3
25-40%35-40%18-25%1,5%1,5%1%

Tvrdost: cca 7,5 - 8 Mohs